Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

5- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

6- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi ve üçüncü MR cihazlarımız da katıldı (2017).

Ultrasonografi – Doppler Ultrasonografi


Nedir?

Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak vücut içi yapı ve organların görüntülenip, değerlendirilmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. 

Neden Yapılır?

 • Ultrasonografi ile çok çeşitli organ ve vücut yapılarındaki anormal durum ve hastalıklar tanınabilir ya da dışlanabilir. Bunlar arasında şu başlıklar sayılabilir:
  • Üreme organlarının tetkiki
  • Hamilelikte anne karnındaki bebek ve ilgili yapıların incelenmesi
  • Safra kesesi, karaciğer, dalak, pankreas, böbrekler, mesane gibi karın içi organların değerlendirilmesi
  • Her türlü meme hastalığı ve tümörünün incelenmesi
  • Tiroid bezi, tükürük bezleri ve yumuşak dokulara ait anormalliklerin araştırılması
  • Gelişmiş bir ultrasonografi yöntemi olan Doppler ultrasonografi ile vücut içindeki damarların, ayrıca organlara ait damar yapıları ve kan akımın tetkiki.

Riskleri Nelerdir?

Sadece düşük enerjili ses dalgaları kullanılması nedeni ile tıbbi gerekçelerle gerçekleştirilen ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi incelemelerinin bilinen ve sağlık açısından anlam taşıyan  bir riski bulunmamaktadır.

Nasıl Hazırlanacaksınız?

Karın içi organların değerlendirilmesinde incelemeye en az 6 saat aç kalmış olarak gidilmesi uygun olur. Bebeklerde bu süre birkaç saate kadar indirilebilir. Açlık süresi boyunca su içilebilir.
Böbrekler, idrar torbası, rahim, kadın yumurtalıkları, prostat incelemeleri için bol su içilerek, randevu saatinde idrar torbanızın dolu olmasını sağlamanız tetkik kalitesi için gereklidir. Çocuklarda idrar torbasının doluluğu sıvı gıda ve su verilerek sağlanmaya çalışılır.
Özel bazı incelemelerde tetkik randevusu verilirken bildirilen hazırlıklara uyulması da önem taşımaktadır.

Çekim Sırasında Ne Hissedebilirsiniz?

 • İnceleme bölgesinin çıplak olması sağlanır. Bunun için boyunda kolyeler, karın ve bacak tetkikleri için ise, bölgedeki giysiler sıyrılır ya da çıkartılır
 • İnceleme yatağında önerilen şekilde uzanan hastanın tetkik bölgesine, ses dalgalarının vücuda giriş çıkışını sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanmış, temiz ve su bazlı bir jel sürülür. Bu işlem ıslak ve serin bir his duymanızı sağlayacaktır.
 • İşlem tümüyle ağrısız olup, vücuda ses giriş çıkışını hissetmeniz söz konusu değildir. Islak jelin yanında duyacağınız tek şey, vücudunuza temas eden ve bazen cilde elle bastırılması gereken ultrasonografi probunun baskısıdır.
 • Bazı tetkiklerde incelenen vücut bölgesinin hareketsizliği gerekmektedir. Bu durumda sizden ilgili bölgenizi kıpırdatmamanız ya da kısa bir süreliğine nefesinizi tutmanız istenebilir.
 • Bacak toplardamarları gibi bazı yapıların değerlendirmesi, yere inip, ayakta durmanızı gerektirebilir.
 • Hedef organlara daha fazla yakınlaşıp, daha çok ayrıntıya ulaşmanın hedeflendiği bazı tetkikler, mikropsuz özel kaplamalarla kaplı özel yapıdaki problar ile makat ya da vajen içine girilmesini gerektirebilir. Bu tetkikler hakkında önceden bilgilendirilip, onayınız alınacaktır. Bu tetkiklerin gereği hakkında sizi ilgili tetkike gönderen Doktorunuzla da konuşabilirsiniz.
 • Ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi tetkikleri, incelemenin cinsine göre 10 ile 60 dakika arası sürebilmektedir. Sık gerçekleştirilen çoğu ortalama 10-15 dakikada sonlanmaktadır.

İnceleme Sonrası Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aksi söylenmedikçe işlem sonrası tümü ile normal hayatınıza dönebilirsiniz. Aç iseniz yemek yiyebilir, idrar biriktirmekteyseniz, boşaltabilirsiniz.

İnceleme Sonuçları

Gerçekleştirilen incelemeden elde edilen bilgiler rapor haline getirilecek ve ilgili rapor size belirtilen tarihte teslim edilecektir.Geri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı