Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

5- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

6- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi ve üçüncü MR cihazlarımız da katıldı (2017).

Radyoskopi (Floroskopi) İncelemesi


Nedir?

Radyoskopi (floroskopi) incelemesi, x-ışınları kullanılarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra yolları ve kadın üreme organlarının ayrıntılı ve gerekirse hareketli şekilde gerçek zamanlı incelenmesini sağlayan, radyoskopi (floroskopi) cihazı ile gerçekleştirilen tanısal bir görüntüleme yöntemidir.

Neden Yapılır?

Radyoskopi, genelde sindirim sistemi, idrar yolları veya üreme sistemi yapılarının ayrıntılı görüntülenmesi için yapılır. Bu yolla yemek borusu hastalıkları, mide ülserleri, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, sindirim kanalı tümörleri, idrar torbasından böbreklere idrar kaçışı, idrar torbasından idrarın boşalması ile ilgili sorunlar, rahim ile yumurtalıklar arasındaki kanalların açıklığı ve ilgili sorunlar araştırılır, sorunları saptanabilir. 

Riskleri Nelerdir?

 • Radyoskopi, x-ışınları kullanılarak yapılmaktadır. X-ışınları iyonize edici ve bilinçsiz kullanılması halinde insana zarar verebilecek bir radyasyon türüdür. Radyasyondan korunmak için lütfen uyarı işaretlerine, uyarılara ve size bildirilen kurallara uyunuz. Tetkik sonrası radyasyon kalıntısı yoktur.
 • ANNE KARNINDAKİ BEBEKLER için radyasyonun gelişim üzerindeki olumsuz etki olasılıkları nedeni ile, anjiyografi özellikle ilk yarısında olmak üzere, hamilelerde ya da hamilelik olasılığı taşıyanlarda önerilmemekte, alternatif görüntüleme yöntemlerine başvurulmaktadır. Hamileyseniz ya da hamilelik olasılığı varsa, tetkik öncesi yetkililere bildiriniz.
 • Sindirim kanalına yönelik radyoskopi tetkikleri, baryum sülfat isimli kontrast madde adı verilen ilaçlar eşliğinde yapılmaktadır. Daha önce bu tip bir ilaç, yani radyolojik kontrast madde kullanmış ve problem yaşamış iseniz, MUTLAKA TETKİKE GELMEDEN ÖNCEKİ GÜNLERDE tetkik yapılacak birimimize ya da sizden tetkik isteyen hekime başvurarak BİLGİ VERİNİZ.
 • Başka herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa, bunu önceden doktorunuza ya da çekiminizi yapacak doktor/tekniker arkadaşımıza bildiriniz.
 • Nadiren kas içine yapılan Buscopan enjeksiyonu göz tansiyonu ve prostat büyümesi hastalarında zararlı olabilir. Bu durumunuzu önceden Doktorunuza ya da radyoloji biriminde doktor / teknisyenlere bildiriniz.

Nasıl Hazırlanacaksınız?

 • Yemek borusu, mide ve ince bağırsak tetkikleri için mutlaka aç ve sıvı almadan gelmeniz gerekmektedir.
 • Kalın bağırsak tetkiki yapılacaksa, bir (1) gün önceden purgatif ilaç (bağırsak temizleyici müshil) kullanmanız gerekmektedir. Tetkikten önce aksi söylenmediği sürece, tuvaletinize çıkmanızda sakınca yoktur.
 • Tetkik öncesi tüm giysi ve çamaşırlarınızı çıkartmanız, sonra da özel bir hastane önlüğü giymeniz istenecektir.
 • Radyoskopi tetkikleri genellikle en az 10-15 dakika sürer.

Çekim Sırasında Ne Hissedebilirsiniz?

 • Yemek borusu, ince bağırsak filmi için çekim esnasında yanınızda getirdiğiniz baryum sülfat (ilaç) içirilecektir. Mide filmi için baryum sülfat birlikte ayrıca suda çözünür madde içilmesi gerekecektir. Bu esnada doktorunuz /teknikerinizin uyarılarına dikkat ediniz. Baryum sülfatın tadı  bazı kişiler için hoş olmayabilir; geçici olarak bulantı ve hatta kusma yapabilir. Nadir olarak nefes borusuna kaçıp öksürtebilir.
 • Gerekirse mide ve bağırsak kasılmalarınızı azaltmak için kas içi enjeksiyon (Buscopan ampul v.b) yapılacaktır.
 • Kalın bağırsak filmi için radyoskopi masasında bağırsakların temiz olup olmadığına yönelik bir film çekilecektir. Yeterince temiz ise doktorunuz/teknikeriniz tarafından makatınızdan getirmiş olduğunuz sonda yerleştirilecek ve bağırsağınıza baryum sülfat (ilaç) ve hava verilecektir. Baryum sülfat (ilaç) uygulaması sırasında karnınızda dolgunluk, şişkinlik ve buna bağlı olarak biraz ağrı hissedeceksiniz. Ayrıntıları gösterecek filmleriniz ancak bu hazırlıklar yapıldıktan sonra çekilebilecektir.
 • Kalın bağırsak filmi çekilecek olgularda kolostomi takılı ise “ağız” (stoma) kısmından sonda yardımı ile baryum sülfat (ilaç) ve hava verilecektir.
 • İdrar torbasından böbreklere kaçak araştırmak için miksiyosistoüretrografi (MSUG) filmi veya fistülografi filmi çekilecekse, muayene olduğunuz klinikte takılmış olan sondadan kontrast madde verilecektir.
 • Kadın yumurtalık kanalları açıklığı araştırılması için histerosalpingografi (HSG) filmi çekilecekse, klinisyen hekim eşliğinde rahime yerleştirilecek ince bir borudan özel radyolojik bir kontrast madde verilecektir.
 • Tetkik esnasında uygun görüntüleme pozisyonu sağlanabilmesi için gerekli komutlara uymanız istenecektir.
 • Radyoskopi tetkikiniz en az 15 dakika, gerektiğinde daha uzun zaman sürebilecek ve nadiren de sonraki gün bile devam edebilecektir. Tetkikiniz tamamlandığında sonda ve damar yolunuz çıkarılacaktır.

İnceleme Sonrası Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Tetkik sonrasında sonuçlarınızı ne zaman ve nereden alacağınız size bildirilecektir.
 • İşlem bitiminde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Herhangi bir yaşamsal kısıtlama ve radyasyon kalıntı riski yoktur.
 • Bol su içmeniz önerilmektedir.

İnceleme Sonuçları

Gerçekleştirilen anjiyografi incelemesi görüntüleriniz elektronik olarak arşivlenip, konunun uzmanı radyologlar tarafından değerlendirilecektir. Oluşturulacak raporunuz tetkik bitiminde size belirtilen tarihte teslim edilecektir.Geri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı