Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

5- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

6- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi ve üçüncü MR cihazlarımız da katıldı (2017).

AKADEMİK KADRO

AkademikKadro


AKADEMİK KADRO

 • H. Hüdaver Alper, Prof.Dr.
 • İlgi Alanları: Pediatrik Radyoloji, Göğüs Radyolojisi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Anabilim Dalı Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Türk Radyoloji Derneği (TRD) Yönetim Kurulu Üyeliği, TRD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Pediatrik Radyoloji Yan Dal Uzmanlığı
 • Rifat Nuri Sener, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Pediatrik Nöroradyoloji
 • Nevra Z. Elmas, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Abdomen Radyolojisi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Anabilim Dalı Başkanlığı, TRD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Türkiye Temsilciliği
 • Aysenur Oktay Alfatli, Prof.Dr.
 • İlgi Alanları: Kas-İskelet ve Meme Radyolojisi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Anabilim Dalı Başkanlığı, TRD Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği İzmir Şube Başkanlığı
 • Süha Süreyya Özbek, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Ultrasonografi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Anabilim Dalı Başkanlığı, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Sınav Komisyonu Başkanlığı, Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
 • Recep Savaş, Prof.Dr.
 • İlgi Alanları: Göğüs Radyoloji ve Baş- Boyun Radyoloji Üstlenmiş Olduğu Görevler: TRD Yönetim Kurulu Üyeliği, Pediatrik Radyoloji Yan Dal Uzmanlığı, Toraks Radyolojisi Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ve Üyeliği, Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Üyeliği, Türk Toraks Derneği Başkanlığı, TRD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • M. Cem Çallı, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Nöroradyoloji Üstlenmiş Olduğu Görevler: TRD Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Acil Radyoloji Derneği Yürütme Kurulu Üyeliği, Avrupa Nöroradyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • İsmail Oran, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Kardiyovasküler ve Girişimsel  Radyoloji Üstlenmiş Olduğu Görevler: Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanlığı, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Nöroradyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Mustafa Parıldar, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Kardiyovasküler ve Girişimsel  Radyoloji
 • Işıl Günhan Bilgen, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Meme Radyolojisi
 • Gülgün Kavukçu, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Ultrasonografi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Mustafa Harman, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Abdomen Radyolojisi
 • Ömer Kitiş , Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Nöroradyoloji
 • Sadik Tamsel, Prof.Dr.
 • İlgi Alanı: Ultrasonografi Üstlenmiş Olduğu Görevler: Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Saymanlığı ve Üyeliği
 • Mehmet Argin, Doç.Dr.
 • İlgi Alanı: Kas-İskelet Radyolojisi
 • Selen Bayraktaroglu, Doç.Dr.
 • İlgi Alanları: Göğüs Radyolojisi, Baş- Boyun Radyolojisi, Kardiyak Görüntüleme Üstlenmiş Olduğu Görevler: Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Naim Ceylan, Doç.Dr.
 • İlgi Alanları: Göğüs Radyolojisi, Baş- Boyun Radyolojisi, Kardiyak Görüntüleme Üstlenmiş Olduğu Görevler: TRD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Halil Bozkaya, Doç.Dr.
 • İlgi Alanı: Kardiyovasküler ve Girişimsel  Radyoloji
 • Celal Çınar, Doç.Dr.
 • İlgi Alanı: Kardiyovasküler ve Girişimsel  Radyoloji
 • Ahmet Sever, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Abdomen Radyolojisi
 • Erkan Kısmalı, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Ultrasonografi
 • Rahmi Akyol, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Ultrasonografi
 • Özlem Sezgin Okçu , Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Meme Radyolojisi
 • Cenk Eraslan, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Nöroradyoloji Üstlenmiş Olduğu Görevler: TRD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • İpek Tamsel, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Kas-İskelet Radyolojisi
 • Ezgi Güler, Uzman Radyolog
 • İlgi Alanı: Abdomen Radyolojisi

* 11 Haziran 2018 itibari ile


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı