Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

5- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

6- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi ve üçüncü MR cihazlarımız da katıldı (2017).

EÜTF RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi ve ilk fakültelerinden Tıp Fakültesi (EÜTF) 60 yılı geride bırakmışlardır. Anabilim Dalımız da hizmet ve eğitimde 55 yaşını doldurmanın kıvancını yaşamaktadır. Ancak uzun bir geçmiş, modern Tıp uygulamaları alanında her zaman yeterli bir başarı göstergesini oluşturmamaktadır. EÜTF Radyoloji Anabilim Dalı (AD) temelleri Prof.Dr. Emin Faik Üstün tarafından 1959 ‘da atılan köklü geleneklerine sahip çıkarak, en başından beri hep çağdaş bilimin ışığına her zaman yüzünü dönük tutmuş, ülkemizin Tıp ve Radyoloji uygulamalarına yön vermiş ve birçok tıbbi yeniliğin ülkemize kazandırılması misyonunu hiç aksatmamıştır. Kurumumuz, ultrasonografi, çeşitli girişimsel anjiyografik işlemler gibi ülkemizde öncülüğünü üstlendiği uygulamaların yanı sıra, Radyoloji hizmet ve eğitiminde organ sistemleri temeline dayanan modern akademik örgütlenmeyi Türkiye’ye ilk getiren merkez olmuştur. Prof.Dr.Hadi Özer ve Prof.Dr. Esin Emin Üstün gibi değerli başkanlarımızın aydınlık ve ileriyi gören vizyonları, günümüzde tüm dünyadaki Radyoloji merkez ve eğitim programları için önerilmekte olan söz konusu sistemin, daha 1970 ‘li yıllardan itibaren kurumumuzda yürürlüğe konulmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu büyük adım, öncelikle öğretim üyelerimiz ve onlardan eğitim alan genç radyolog adaylarının, hızla genişleyen tıp bilgi dağarcığına en yüksek oranda sahip olmalarını, klinisyen meslektaşlarımızın modern hasta tanı ve tedavi hizmetlerindeki gereksinmelerine en tatminkâr yanıtları verebilmelerini sağlamıştır. Öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde farklı Tıp ve Radyoloji platformlarının sürekli aranan eğitici elemanları olmalarının başlıca nedeni, bireysel gayret ve başarılarının yanında, bundan 40 yıl önce atılmış bu uzak görüşlü adımlardır.


EĞİTİM KADROSU

Akademisyenlerimizin sahip oldukları yüksek uzmanlık düzeyleri, kendi konularında farklı ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim kuruluşlarında, ayrıca resmi kurumlarda söz sahibi olmalarını, yönlendirici görevler üstlenmelerini sağlamaktadır. Anabilim Dalımızda halen Abdomen Radyolojisi, Baş-Boyun Radyolojisi, Göğüs Radyolojisi, Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji, Kas-İskelet Radyolojisi, Meme Radyolojisi, Nöroradyoloji, Çocuk Radyolojisi, Ultrasonografi gibi farklı organ sistemi ve konularından en az birinde uzmanlaşmış 14 ‘ü Profesör, 5 ‘i Doçent olan toplam 19 öğretim üyesi ile 7 uzman hekim tam zamanlı çalışan eğitim ve hizmet kadrosunu oluşturmaktadır. Söz konusu hekimlerimiz her hafta yaklaşık 25 ayrı disiplinler arası konsey ve olgu toplantısında klinisyen meslektaşları ile bir araya gelerek hem hasta hizmetini, hem de branşlar arası iletişim ve eğitimi üst düzeylere taşımaktadır.

 

DİĞER EĞİTİM OLANAKLARI

Kaliteli bir Radyoloji eğitiminin önemli ve vazgeçilmez bileşenleri arasında, değerli eğiticilerin yanında teknik olanaklar, ayrıca sayı ve hastalık spektrumu açısından geniş bir hasta potansiyeli bulunur. İki bin civarındaki genel hasta ve 200 ‘ü aşan yoğun bakım yatağı sayısı, yıllık 1.300.000 ‘i aşkın poliklinik ve 70 bini geçen ameliyat rakamları ile EÜTF Hastanesi, Anabilim Dalımız için çok zengin bir hizmet, araştırma ve eğitim evrenini oluşturmaktadır. Modern tıbbın tüm disiplinlerinde aktif ve yetkin 500 ‘ü aşkın öğretim üyesi ile beraber, toplam 1200 ‘ün üstünde hekimi bünyesinde barındıran EÜTF ve Eğitim Hastanesi, yaklaşık 5600 kişilik bir çalışan sayısına sahiptir. Modern tıp tekniklerinin, robotik cerrahi yöntemlerinin uygulandığı Hastanemiz, organ naklinde ülkemiz ve Avrupa çapındaki büyük merkezlerden birini oluşturmaktadır.

Söz konusu büyük hasta yükü ve modern tıp hizmetinin gerekleri, Radyoloji alanında geniş ve güncel bir cihaz parkını gerekli kılmaktadır. Anabilim Dalımıza ait toplam 4500 m2 ‘lik bir mekanda biri 3.0 ve ikisi 1.5 Teslalık olmak üzere toplam üç manyetik rezonans görüntüleme, tümü çok kesitli üç bilgisayarlı tomografi, 2 dijital anjiyografi, 2 dijital mamografi, büyük çoğunluğu dijital sistemlere sahip çok sayıda konvansiyonel radyografi cihazı, ayrıca tümü Doppler kapasiteli 10 ultrasonografi cihazı mevcuttur. Tıbbi görüntülerin bölümler arası dijital dolaşımını sağlayan PACS (“Picture Archiving and Communication System”) teknolojisi, yıllardır görüntü ve raporlama süreçlerini kolaylaştırmakta olup, görüntü ve raporların hızla klinisyenlere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Tüm bu olanaklar sayesinde Anabilim Dalımızın hekimler dahil yaklaşık 150 kişilik çalışanı, her yıl 136 bin BT, 63 bin MR, 17 bin mamografi, 135 bin ultrasonografik tetkiki ve çoğu tedavi edici amaçlı 7.450 anjiyografik girişimi gerçekleştirilebilmekte, değerli araştırmalara imza atabilmektedir.

 

UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

Mezuniyet öncesi Tıp eğitimine ek olarak, Anabilim Dalımızdaki eğitim ve öğretim etkinlikleri ağırlıklı olarak Radyoloji uzmanlığına yönelik gerçekleştirilmektedir. Merkezimizde Avrupa ve Türk Radyoloji Yeterlik Kurullarının çerçeve önerileri doğrultusunda Radyoloji Uzmanlık Eğitim Programı hazırlanarak, yürürlüğe konulmuştur. Açıklanan bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik hedeflerine ulaşmak için bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Bunlardan ilk grubu on yıllardır her sene Ekim başı- Mayıs sonu arasında haftanın her iş günü saat 08.00- 08.45 arasında farklı sistem ve görüntüleme yöntemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve olgu tartışmaları, konferanslar ve diğer eğitim amaçlı sunumlardan oluşan geleneksel, uzmanlık eğitimi amaçlı toplantılar oluşturmaktadır. Yine her eğitim yılı boyunca Salı günleri saat 13.00- 13.40 arasında farklı konularda düzenlenen seminerlerde, bilgilerimiz güncellenmekte, yeni literatür ve araştırmalar tartışılmaktadır. Söz konusu rutin toplantılar yanında, görüntüleme fiziği, temel yaşam desteği, temel istatistik, hasta/ hasta yakınları ve meslektaşlarla iletişim becerileri gibi konularda ek toplantılar gerçekleştirilerek, genel öğrenim ve eğitim hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Öğrenciler tarafından elde edilen kazanımlar, geri bildirime yönelik farklı değerlendirme yöntemleri ve senede iki kez gerçekleştirilen biçimlendirici gelişim sınavları ile belirlenmekte, her bir öğrencinin, elde edebileceği en yüksek bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik birikimi ile uzman olması hedeflenmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin akademik anlamdaki tüm bölüm içi ve dışı etkinlik katılımları, geri bildirim amaçlı geliştirici değerlendirme skorları, eğitici önerileri ile beraber bireysel Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası ‘nda toplanmaktadır. Söz konusu dosyalar öğrencinin eğitimi boyunca gerçekleştirdiği radyolojik tetkiklerin sayısal dökümünü de barındıran karne bilgilerini de içermektedir.
Anabilim Dalı’nın demokratik ve iletişime dayalı gelenekleri sonucu uzmanlık eğitimi ile ilgili konular, her eğitim yılı sonundaki genel, ayrıca her rotasyon bitiminde öğrencilerden alınan rotasyona özel geri bildirimlerle gözden geçirilmektedir. Aynı amaçla, uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarından seçmiş oldukları UÖ temsilcileri, Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi her ay düzenli olarak bir araya gelerek söz konusu konularda fikir alışverişi yapmakta ve daha iyiye ulaşmanın yollarını birlikte oluşturmaktadır.

Yarım yüzyılı aşkın eğitim deneyimi ve köklü gelenekleri ile, modern tıp hizmeti ve eğitiminin gereklerini harmanlayan EÜTF Radyoloji Anabilim Dalı, alanında sahip olduğu üst düzey konumu ile yetinmeyip, hasta hizmeti, araştırma ve eğitimdeki lider pozisyonunu daha ileriye taşıma çabalarını giderek artan ivme ile sürdürmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı